MÚZEUM MEDI

Navštívte naše jedinečné múzeum

Prehrat video

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina má vo svojich stanovách úlohu zbierať, reštaurovať a verejnosti sprístupniť historické artefakty súvisiace s ťažbou medi v Starohorsko-špaňodolinckom regióne. V roku 2009 sme pre návštevníkov Španej Doliny otvorili malé „Naše múzeum medi“. Pri návšteve múzea sa snažíme kvantitu vystavených zbierok nahradiť kvalitným odborným výkladom. V múzeu predstavujeme kompletnú zbierku minerálov z ložiska, prierez histórie ťažby a spracovania rudy, cesty exportu medi od staršej doby bronzovej do roku 1888. Návštevník sa oboznámi s cementáciou medi a výrobou zelenej farby. Počítačová animácia práce vodného ťažného stroja šachty Ludovíka a možnosť vyraziť si vlastnoručne repliku herrengrunderu z roku 1739 doplňujú expoíciu múzea. Program trvá 1 až 2 hod. podľa priania návštevníkov. Pre špecializovaných záujemcov je na požiadanie možné program rozšíriť o konkrétne okruhy napríklad: Emisie výplatných známok atd. 

Na návštevu môže nadviazať prechádzka po Banskom náučnom chodníku, alebo prechod Banským dopravným prekopom Zo Španej Doliny do osady Piesky.

Historické predmety

Stála expozícia

Minerály