Program akcií Baníckeho bratstva „HERRENGRUND“ v roku 2024 – 2025

31.03.2024 Veľkonočná nedeľa

                11.00hod – Slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina


04.05.2024

XVII. výročie Otvorenie Špaňodolinského banského náučného chodníka – Otvorenie letnej

turistickej sezóny – 10.00 hod. privítanie hostí na Pľaci


03. – 04.08.2024 Banícka hostina – stretnutie rodákov

03.08. – 20.30 hod. Faklcúg, pochod permoníkov s fakľami – penzión KLOPAČKA

04.08. – 10.00 hod. Slávnostná paráda, pochod baníkov od Múzea Medi do kostola

Premenenia Pána,

                11.00 hod Slávnostná banícka omša


24.11.2024 Sviatok sv. Klimenta – patróna Špaňodolinských baníkov,

                11.00hod – Slávnostná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána


25.12.2024 Sviatok narodenia Pána

                11.00hod Vianočná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána


01.01.2025 Nový rok

                11.00hod Novoročná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána


01.02.2025

20. Valné zhromaždenie Baníckeho Bratstva HERRENGRUND

Zmena vyhradená