Program akcií Baníckeho bratstva HERRENGRUND 2023 – 2024

09.04.2023

Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka svätá omša


29.04.2023

XVI. výročie otvorenia Špaňodolinského banského náučného chodníka


05. – 06.08.2023

Banícka hostina – stretnutie rodákov

05.08. – 20.30 hod. FAKLCÚG – pochod permoníkov s fakľami

06.08. – 10.00 hod. Slávnostná paráda – pochod baníkov do kostola Premenenia Pána Špania Dolina

11.00 hod. Slávnostná banícka svätá omša


19.11.2023

Sviatok sv. Klimenta – patróna Špaňodolinských baníkov, Slávnostná banícka svätá omša


25.12.2023

Sviatok narodenia Pána – Vianočná banícka svätá omša


01.01.2024

Novoročná banícka svätá omša v kostole Premenenia Pána


03.02.2024

19. Valné zhromaždenie Baníckeho Bratstva HERRENGRUND

Zmena vyhradená