Darujte nám 2% z Vašich daní

Všetkým podporovateľom a sympatizantom, ktorí svoje 2% neváhajú darovať práve nám, srdečne ďakujeme.

Banícke bratstvo HERRENGRUND
Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina
IČO 42005852
Právna forma : Občianske združenie

Fyzické osoby – zamestnanci poukazujú 2% : 

– „Vyhlásenie o poukázaní 2%“ – tlačivo na stiahnutie

– „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“ – dostanete od zamestnávateľa

– Obidve tlačivá odovzdajte na príslušnom daňovom úrade