BANÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK

Príjemná prechádzka v prekrásnej prírode Španej Doliny

Občianske združenie PERMON v spolupráci s obcou Špania Dolina za pomoci predvstupových fondov vybudovali Banícky náučný chodník. Chodník bol pre verejnosť sprístupnený 24. apríla 2006. Prehliadka trvá 2½ hodiny, prechádza intravilánom a extravilánom obce a spája najdôležitejšie pamätihodnosti Španej Doliny. Celková dĺžka okruhu je 4,5 km a má 10 zastavení s informačnými panelmi a textami v slovenskom a anglickom jazyku. Zaujímavosťou sú ručne maľované reprodukcie historických banských zariadení. 

Nezabudnite navštíviť Múzeum medi, ktorého expozícia sa nachádza v priestoroch budovy Obecného úradu.