Program akcií Baníckeho bratstva HERRENGRUND 2023 – 2024

09.04.2023 Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka svätá omša 29.04.2023 XVI. výročie otvorenia Špaňodolinského banského náučného chodníka 05. – 06.08.2023 Banícka hostina – stretnutie rodákov 05.08. – 20.30 hod. FAKLCÚG – pochod permoníkov s fakľami 06.08. – 10.00 hod. Slávnostná paráda – pochod baníkov do kostola Premenenia Pána Špania Dolina 11.00 hod. Slávnostná banícka svätá omša 19.11.2023 […]