Adresa

Banícke bratstvo Herrengrund
Špania Dolina 132
974 01 Špania Dolina 
IBAN:
SK11 0900 0000 0003 0413 5836
Slov. Sporiteľňa Banská Bystrica 
IČO : 42005850
DIČ : 2022782168
(nie sme plátcami DPH)

Kontakty
Štatutárny zástupca :
Pavel Kováč - majster bratstva
telefonický kontakt : 0951 404 805
e-mail : herrengrund@gmail.com

Created with Mobirise css template