Mobirise

NAŠE MÚZEUM MEDI

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina má vo svojich stanovách úlohu zbierať, reštaurovať a verejnosti sprístupniť historické artefakty súvisiace s ťažbou medi v Starohorsko-špaňodolinckom regióne.
V roku 2009 sme pre návštevníkov Španej Doliny otvorili malé „Naše múzeum medi“.
Pri návšteve múzea sa snažíme kvantitu vystavených zbierok nahradiť kvalitným odborným výkladom. V múzeu predstavujeme kompletnú zbierku minerálov z ložiska, prierez histórie ťažby a spracovania rudy, cesty exportu medi od staršej doby bronzovej do roku 1888. Návštevník sa oboznámi s cementáciou medi a výrobou zelenej farby. Počítačová animácia práce vodného ťažného stroja šachty Ludovíka a možnosť vyraziť si vlastnoručne repliku herrengrunderu z roku 1739 doplňujú expoíciu múzea. Program trvá 1 až 2 hod. podľa priania návštevníkov. Pre špecializovaných záujemcov je na požiadanie možné program rozšíriť o konkrétne okruhy napríklad: Emisie výplatných známok atd. Na návštevu môže naviazať prechádzka so sprievodcom po malom náučnom banskom chodníku 45 min., alebo po veľkom 2 hod.
Program je možné kombinovať s mnohokilometrovými túrami nádhernou prírodou, občerstvením v Baníckej krčme či penzióne Klopačka, kde je umiestnené aj Múzeum čipky.

Návšteva múzea je možná len na objednanie:
0905 651 057

Mobirise

BANÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK

Banské technické a kultúrne pamiatky
Občianske združenie PERMON v spolupráci s obcou Špania Dolina za pomoci predvstupových fondov vybudovali Banícky náučný chodník.
Chodník bol pre verejnosť sprístupnený 24. apríla 2006.
Prehliadka trvá 2½ hodiny, prechádza intravilánom a extravilánom obce a spája najdôležitejšie pamätihodnosti Španej Doliny. Celková dĺžka okruhu je 4,5 km a má 10 zastavení s informačnými panelmi a textami v slovenskom a anglickom jazyku. Zaujímavosťou sú ručne maľované reprodukcie historických banských zariadení. Návšteva Španej Doliny určite poteší telo, dušu a prispeje k poznaniu významnej etapy našej histórie.


Start a site - More here