KNIŽNICA

 

VÝBERY
relevantných častí otvorených publikácií (ak spracované tak aj preklady)

Denník princa Leopolda - výber - Špania Dolina

Tajomstvo bronzových mečov :
http://bystrica.sme.sk/c/6406547/tajomstvo-bronzovych-mecov-ozilo-nanovo.html

Heraldika Thursovcov:
Mária Rákociová: Heraldické pamiatky v chráme sv. Jakuba v Levoči do konca 16. storočia

Pečať z roku 1683:
Pečať Baníckeho Bratstva.pdf

Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka z cyklu Stopy dávnej minulosti - cesta Edwarda Browna
a jeho zápisky z cesty po Hornom Uhorsku do banských miest v 17. storočí
Brownova návšteva Španej Doliny


STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Cesty Edwarda Browna (1. časť)

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Cesty Edwarda Browna (2. časť)

   
späť na knižnicu
 
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >