KNIŽNICA

 

ŠTÚDIE A ČLÁNKY

 

Profesor Andrej Stollmann, tvorca banskobystrických vedút,
syn posledného kráľovkého kováča na Španrj Dolne.pdf

Názov obce Špania Dolina.pdf

Ťažba medi v bani na Cypre - prvá písomná zmienka.pdf

História Baníctva

Počiatky drevorubačských a uhliarskych osád uzemie Staré Hory.pdf

200 rokov od zavedenia nepriamej amalgamácie.pdf

Stredoveké opevnenie mesta BB.pdf

Pravni postaveni horniku.pdf

Metallic Business.pdf

Systém protitureckej obrany - Slovensko v 16 stor.pdf

Hradní Kapitáni v službách mesta BB 16 stor.pdf

Naboženské zápasy po reformácii v BB.pdf

Nemecké výboje v Uhorsku v 11 stor.pdf

Ozbrojená moc - obdobie rekatolizácie.pdf

Paracelsus Life.pdf

Kostol na ŠPANEJ_DOLINE - archivno-histor výskum.pdf

Dr. Andrej Sitár: Banícke bratstvo – banícka bratská pokladnica
Banícke bratstvo_Banicka bratská pokladnica.pdf

RNDr. Ján Pastor: Bronzové predmety z Južnej Nigérie
Bronzové predmety z Južznej Nigérie.pdf

Dr. Andrej Sitár: Cesty medi.pdf

Ján Rys od Rótikov: Špaňodolinské procesie.pdf

späť na knižnicu
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >