KNIŽNICA


Vítame Vás v Medenej knižnici.

V priečinkoch nájdete linky, výbery a taktiež štúdie a články z otvorených svetových
i domácich publikácií s tematikou medeno-rudného baníctva v lokalite historického územia Banskej Bystrice ako aj relevantné štúdie súvisiace s históriu našej lokality.

Linky a  publikácie sa priebežne dokladajú.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
linky na kópie digitalizovaných kníh otvorených knižníc

VÝBERY
výbery relevantných častí otvorených publikácií (ak spracované tak aj preklady)

ŠTÚDIE A ČLÁNKY
z domácich a zahraničných zdrojov

Upozornenie
Tu prezentované diela slúžia výlučne na nekomerčné využívanie, sú tu prezentované pre osobnú potrebu/vedomosť jednotlivcov. Ako užívateľ našej knižnice sa zaväzujete rešpektovať svetový dohovor o používaní literatúry otvorených knižníc. V prípade publikačného zámeru kontaktujte majiteľa/autora diela.

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >