Svätý Kliment - patrón baníkov

     
Slávnostná inštalácia zreštaurovaného oltárneho obrazu Svätého Klimenta, sa uskutočnila dňa 18.11.2007.
Obraz sv. Klimenta, patróna baníkov na Španej Doline, pochádza zo 16. storočia.
Z podnetu čestného občana Španej Doliny, Milana Augustína, obraz zreštauroval reštaurátorský ateliér akad. maliara Miroslava Bezáka, člena komory reštaurátorov Slovenska s finančnou podporou nadácie VÚB.
pred reštaurovním
po reštaurovaní
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >