ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

Dokladom blahobytu a vážnosti špaňodolinského baníckeho bratstva sú aj liturgické predmety, ktoré až do zrušenia farnosti boli uložené v rímsko-katolíckom kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Tieto klenoty sa používajú pri príležitosti významných sviatkov a tzv. baníckeho slúženia, ktoré je ojedinelé svojim charakterom na celom Slovensku.
Renesančný kalich z roku 1574, práca zlatníka Wolfa Konsbola
z Banskej Bystrice

Kalich je zhotovený z renesančne tvarovaného strieborného pozláteného plechu. Základňu tvorí šesťlaločná noha na odstupňovanom podstavci. Z prednej strany kalicha je prinitovaná renesančná kartuška s prekríženými baníckymi insígniami, v hornej časti datovaná rokom 1574. Rovnaká kartuška s baníckym symbolom a dátumom sa nachádza na kupe kalicha. Vzorom baníckych insígnií je kladivko a želiezko Baníckeho bratstva v Španej Doline. Kalich pokračuje štíhlym driekom a reliéfmi apoštolov sv. Petra a Pavla. Plasticky pokračuje v mohutný módus v tvare šesťbokej zdobenej kaplnky.
Vo vnútri pozlátenej architektúry sú miniatúrne strieborné plastiky,

predstavujúce anjelský chór s hudobnými nástrojmi, plastika Panny Márie s jasličkami a svätice s palmetou a košíkom. Pod týmto dekoratívnym prstencom sa nachádzajú poprsia apoštolov a evanjelistov: sv. Peter, sv. Pavol, Marek, Lukáš, Ján a chýbajúci Matúš je nahradený puttim, ikonograficky známym z obrazu Sixtínskej Madony od Raffaela Santiho. Plášť kupy je v dolnej časti gravírovaný motívom jazykov. Spojenie svätcov je nasledovné: vpredu sv. Pavol a Anjel so  stuhou v rukách, s datovaním 1574. sv. Lukáš a Anjel s husľami, sv. Peter a Anjel s mandolínou, sv. Marek a Svätica s palmetou a košíkom, sv. Ján a Panna Mária, nahradený anjelik a Anjel. Na spodnej strane kalicha sú vyryté mená donátorov a zlatníka: BALZER. PERGER. PAUL. KUTLER. Z. M. WOLF KONSBOL. FECIT. Rozmery kalicha sú: výška 21 cm, horný priemer 9 cm, dolný priemer
13 cm.
Baroková monštrancia s baníckymi insígniami z druhej polovice 17.storočia, práca zlatníka Alexandra Kraudyho, Banská Bystrica.
Monštrancia je lúčového typu s bohatou barokovou ornamentikou, baníckym znakom na vázovitom orechu, panelom zo strieborného filigránového drôtu, s vkladanými farebnými sklíčkami imitujúcimi drahokamy, a piatimi oválnymi miniatúrnymi obrazmi maľovanými na hodvábnom podklade. Základňa monštrancie je barokovo tvarovaná, zdobená rastlinnou ornamentikou a cizelovanými hlavami anjelíčkov s krídlami. Plech je pozlátený, hlavičky zostali strieborné. Tesne pri nohe monštrancie sú štyri ukážky vzácnej rudy: pyrit so zlatom, strieborná ruda, medená ruda – malachyt, sfalerit – karbonát. Sú uchytené na spôsob drahokamov s úponkami z filigránového drôtu.
Krátka noha s kanelovaním a striebornými maskarónmi a prichytenými skríženými kladivkami je v hornej časti doplnená granátovým očkom. Lúče monštrancie vo vnútornom profile vytvárajú srdce. Panel je bohato zdobený a osadený kameňmi ako očkami kvetov. Na dolnom okraji podstavca monštrancie je cechová značka Banskej Bystrica zo 17. storočia a značka zlatníka: AK 1651 – 79.
Rozmery monštrancie: výška 60,5 cm, šírka 30 cm, šírka nohy 22 cm.
Cibórium z roku 1732, pravdepodobne zlatník František Jozef Fuchs
z Kremnice
Cibórium je vyhotovené z pozláteného strieborného plechu s tromi striebornými plastikami baníkov. Má barokový tvar, základňa je tvarovaná s plastickou ornamentikou. Typickým znakom sú emailové modré medailóny s filigránovými rozetkami zo strieborného drôtu. Tento motív sa opakuje aj na vrchnáku.
Mimoriadne dekoratívne pôsobiace cibórium dopĺňajú v strede, v časti nohy, tri postavy baníkov v polohe atlantov. Odev tvorí uniforma uhorského aušusníka s ošliadrom. Zadné časti tiel sú duté a ošliador má po leme perforáciu akoby pripomínajúcu špaňodolinské čipky. Je pozoruhodné, že okrem zavŕšenia vrchnáka s Ukrižovaným Kristom sa iná kresťanská symbolika na cibóriu nevyskytuje.
Rozmery: výška 44,5 cm, horný priemer 13 cm, dolný priemer 18 cm, výška baníka 7 cm.

Je zaujímavé, že práve zo Španej Doliny sa zachovali najreprezentatívnejšie artefakty zlatníckeho umenia s baníckymi motívmi, na predmetoch liturgického charakteru, datované do rozkvetu baníctva v 16. – 18. storočí. Toto svedčí o unikátnosti lokality Špania Dolina.

Skrátené spracovanie zo Zborníka prednášok Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne, Špania Dolina, jún 2005
Špaňodolinské handsteiny
O rôznorodosti a pestrosti umeleckých diel spájaných so Špaňou Dolinou svedčia okrem iného i tzv. špaňodolinské handsteiny. Žiaľ väčšina z nich sa nachádza mimo územia Slovenska.
Ich osud opísal v dvojzväzkovej práci Stratené slovenské poklady známy autor Dr. Milan Vároš. Vo svojom diele publikuje pozlátený handstein z roku 1730, ktorý po dlhej púti skončil v zbierkach Deutsches Bergbau-Museum v Bochume.
Jeho rozmery sú 20,5 x 19 cm a váha je 1675 gramov. Práca neznámeho zlatníckeho majstra je z dreva, minerálov a striebra. Strieborná je aj miniatúra budovy s gápľom a vyznačenými šachtami. Baník na vrchole je odetý do aušusníckej uniformy a na hlave má korýtko na rudu. Do kolekcie umeleckých predmetov s baníckou tematikou patria aj banícke poháre, kazety a tzv. banské flaše.
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >