FOTOSÚŤAŽ


Sem umiestnime vaše trefné (max 2 ks.) fotografie z návštevy Španej Doliny. Výhercovia každoročného verejného hlasovania budú odmenení cenou Baníckeho Bratstva Herrengrund.

Poznámka: Kto viete upraviť foto, pripravte a odošlite najväčší rozmer 800 pixels, 72 dpi.

Fotografie posielajte na adresu: jana.scholtz@gmail.com
 
2012

 


 

2011
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >