Erb Baníckeho bratstva HERRENGRUND

Erb obnoveného Baníckeho bratstva HERRENGRUND.
Vychádza z historicky doloženého pečatidla Baníckeho bratstva v Španej Doline.
Erbom bratstva sú prekrížené banícke kladivká, vpravo bicie a vľavo rozpájacie.
Vo výsekoch kladív sa nachádzajú tri malé hviezdičky a ružička.
(barokové pečatidlo z roku 1683).

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >