AKTUALITY

INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >

   
 

Pamätník obetiam baníckeho povstania 1525 - 1526
Projekt realizovaný za podpory BBSK

fotogaléria
 

18. 11.2018
Sviatok sv. Klimenta - Slávnostná banícka omša v kostole Premenenia pána

fotogaléria

Rádio Regina - Večerné reflexie 08.08.2017
Rozhovor s Wilhelmom Fuhrherrom o Španej Doline

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/727438


5. - 6. 8. 2017
Banícka hostina - FAKLCÚG

fotogaléria

9. - 10. 9. 2016
Salamandrove dni, Banská Štiavnica

fotogaléria

  pozrite si podstránku - VIDEÁ A PDF PREZENTÁCIE O ŠPANEJ DOLINE

Praveká tavba medi na Španej Doline - z filmovania
fotogaléria

   

Sledujte nás aj na facebook